Van angst bevrijd

Van angst bevrijd

Naar aanleiding van Bevrijdingsdag 2012 schreef ik op verzoek van Felix Meritis het essay Van angst bevrijd. Daarin schets ik wat ressentiment is, hoe het veroorzaakt wordt en waarom het zowel de individuele als maatschappelijke vrijheid beknot. Ressentiment is een fenomeen dat in de filosofie niet heel uitvoerig besproken is. Vooral Nietzsche en Scheler zijn bekend om hun ressentimentsleer. Ik neem hun werk als uitgangspunt om het kwaad van de Tweede Wereldoorlog te duiden en ga na hoe ressentiment verbonden is aan onmacht en onbehagen en wat we kunnen doen om ressentiment in de samenleving te bestrijden.