Mijn bijdrage in de media

Newsweek

Nieuwe, frisse kijk op de wereld dankzij onafhankelijke, intelligente en inspirerende journalistiek. De journalisten en columnisten bij Newsweek zijn vooruitgangsdenkers met een grote liefde voor change.

Newsweek helpt haar Newsweek community om achter hoeken te kijken, navigeren de disrupties in hun vakgebied en verbreden en verdiepen hun kijk op ‘s werelds belangrijkste vraagstukken en uitdagingen. Newsweek zoekt steeds naar de oplossing, bekijkt de problemen van de wereld dan ook vanuit globale, technologische oplossingen die ze dan vertalen naar every day life.

Tertio

Letterlijk: ‘(ten) derde’. Tertio is een weekblad dat de actualiteit volgt en analyseert en daar een derde dimensie aan toevoegt: duiding, opiniëring en inspiratie vanuit een christelijk en meer bepaald katholiek perspectief. Het blad zag in het jaar 2000 het licht en dankt zijn naam aan de brief van paus Johannes Paulus II, Tertio Millennio Adveniente, over de actualiteit van het christendom voor het nieuwe millennium.

Tertio verschijnt wekelijks als printmedium en redigeert, complementair daaraan een website. De redactie mikt op lezers die naar levensbeschouwelijke diepgang zoeken

Filosofie Magazine

Filosofie Magazine is een populair filosofisch maandblad dat filosofie verbindt met de actualiteit en het dagelijks leven. Het verschijnt in Nederland en België omdat "filosofie de grip op het leven en de wereld verstevigt". Het tijdschrift wil ook niet-filosofisch geschoolden inzichten van eeuwenoude tot moderne filosofen bijbrengen aan de hand van leesbare artikelen, columns en interviews van en over hen.

Het blad organiseert elk jaar de Maand en de Nacht van de Filosofie rond een bepaald thema. Naast debatten en lezingen worden ook activiteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse uitreiking van de Socratesbeker, een erkenning voor het meest oorspronkelijke en urgente filosofische boek uit Nederland en de tweejaarlijkse eretitel der Denker des Vaderlands.

The Brussels Times

Established in 1969, The Brussels Times is today Belgium’s largest daily news media in English, with over 1 million visits per month.

Our mission statement is to provide expats, foreigners and internationally oriented Belgians with continuous high quality coverage of Belgian news, EU Affairs and opinion pieces.

We have no political affiliation and seek to present the news fair-mindedly and offer a wide range of analysis and opinion pieces.

We also publish The Brussels Times Magazine, which is a bi-monthly magazine focusing on two notable components of Brussels, namely its role as the political capital of Europe as well as an international centre for contemporary art.

The magazine is distributed in the EU institutions, 100+ Embassies and Representations to the EU, inside over 7,000 hotel rooms, and sold in over 300 locations around Belgium, highlighted in the map below