Freedom and persons

Freedom and persons

Voor mijn proefschrift heb ik vier jaar onderzoek gedaan naar de geschriften van twee denkers die volgens mij te weinig bestudeerd worden. Max Scheler was aan het begin van de twintigste eeuw misschien wel de felst schijnende ster aan het firmament van de filosofie, maar vandaag de dag zijn slechts weinigen met zijn naam of werk vertrouwd. En Karol Wojtyla geniet dan wel algemene bekendheid als paus Johannes Paulus II, het feit dat hij in de jaren voorafgaand aan zijn pausschap talloze filosofische boeken en essays heeft geschreven en filosofie doceerde, geniet weinig algemene belangstelling of bekendheid. In mijn proefschrift analyseer ik de centrale begrippen in het denken van Scheler en Wojtyla (die zelf een proefschrift over Scheler schreef): vrijheid en persoon.

Specificaties

Uitgever: UGent

Jaar uitgave: 2012

ISBN: 9789070830809

Aantal pagina's: 391